LB-Ljudmontage Audioguide med QR koder, CUE-styrsystem

 

Logo

Innovativa tekniska lösningar för Museum,
Fastigheter, Kontoret, Lyssningsstationer,
Informationskiosker
eller i den privata hemmiljön
Lyssna en stund...
Är en del av LB-Ljudmontage verksamhet där vi skapar och levererar QR-koder som
ett komplett Presentationssystem/Audioguide för besökare.
Låt QR-koden berätta och leda besökaren i omgivningen eller vid visningsobjekten.

Ett stort projekt har genomförts i Roslagens pärla Östhammar.
Sju stycken QR-skyltar finns utplacerade kring stadskärnan där man med hjälp av sin smartphone
skannar av QR-koder som finns placerade på skyltarna.
Då ges möjlighet till att lyssna på ljudillustrerade berättelser om svunna tider i Östhammar.
En runtur med Ljudpromenaden tar ca en timme.
Besök gärna Visit Roslagens hemsida för mer info: klicka här

Här under finns en av QR-koderna som exempel från Ljudpromenaden med en ljudillustration att scanna av.
Det är Stig Unge som läser berättelsen om Rådhustorget som blir belägrat år 1719...

Info

Ljudpromenaden i Östhammar är ett QR-system där alla steg uppfylls, manusbearbetning,
ljudproduktion i egen studio och serverplats för medialagring.

Kontakta LB-Ljudmontage för mer information.
--------------------

Logo CUE- Remote Control
Logo Styrbara Ljudspelare
Logo ELKO Manöversystem

LB-Ljudmontage är återförsäljare av produkter från
CUE, LOETRONIC, och ELKO.
I dryga 30 år har LB-Ljudmontage arbetat med styr och reglerteknik samt
ljudsystem i så väl offentliga som privata miljöer.

Vi levererar och installerar CUE och ELKO´s kontrollsystem färdigmonterat i kapsling,
programmerad och klart för att minimera installationstimmar och kostnader på plats.

Kontakta LB-Ljudmontage för mer information om CUE.
--------------------
LOETRONIC
Digital spelareDigital spelare
Detta är professionella mediaspelare för mp3 filer.
Start av uppspelning av ljudfiler kan ske via rörelsedeckare, tryckknappar,
kommandon via LAN eller seriellt gränssnitt (RS232).
Enheter finns med inspelningsfunktion och inbygg förstärkare för att direkt
på plats kunna driva högtalare om så önskas.

Några exempel på olika användningsområden:

* Musik jukebox
* Lyssningsstation i museum
* Ljudenhet för konstnärliga installationer
* Ljudterminal vid offentliga omgivningar eller turistplatser
* Stationär lyssnarenhet för musik och ljudböcker med ansluten
    streckkodsläsare vid POS (Point Of Sales)
* Ljudenhet för ljudeffekter i nöjesparker
* Ljudenhet för pyroteknisk utrustning
* Ljudmodul för bakgrundsmusik i butiker och hotell (funktionell bakgrundsmusik)
* Meddelande/Utrymningsljudenhet i hotell och på offentliga platser
* Ljuduppspelningsenhet för radiosändning
* Automatiskt meddelandesystem för fordon (bussar, tåg)
* Nätverksstyrd (fjärrstyrs via LAN) ljudenhet för musik och ljudböcker
    på POS (Point Of Sales)
* Nätverksstyrd (fjärrstyrs via LAN) ljudenhet för ljudeffekter i nöjesparker
* Inspelningsenhet för dokumentation av samtal eller radiokommunikation
* Inspelningsenhet för utbildningssystem
* Ljuduppspelningsenhet på olika språk för allmänna informationstavlor

Kontakta LB-Ljudmontage för mer ingående information eller applikationsfrågor.
--------------------
ELKO Manöversystem

KontrollerRelä          Soundstreamer Soundstreamer

Återförsäljare av ELKO Produkter där fokus ligger på
Living System
och Sound Streamer.
Se produktkatalog Living System eller Sound Streamer.
ELKO Living System gör det möjligt att styra hela hemmets teknik, så väl extern utrustning eller
befintliga eluttag. Man kan via trådlös manövrering från strömbrytare, pekskärm, fjärrkontroll eller
mobiltelefonen reglera belysning, vattentillförsel, kamerabevakning utomhus eller inomhus.
Om behov finns kan man komplettera systemet med larmsensorer för rök-gas-läck.
här kan en komplett installation se ut.

Utöver ovanstående finns ELKO Sound Streamer, en digital Radio för FM, RDS, DAB, DAB+ mottagning.
En centralmusikanläggning som låter er lyssna på er favoritmusik i alla rum i ert hus.
ELKO Sound Streamer kan även användas som ljudsystem i mindre konferensrum.

Kontakta LB-Ljudmontage för mer information.
--------------------
EGEN LJUDSTUDIO
Analogt
LB-Ljudmontage bistår med digital ljudbearbetning i egen ljudstudio.
Avsikten är att närproducera helt kundanpassade ljudfiler för en rad olika applikationer.
Som exempel kan nämnas Museum, Audioguide utrustning, QR-koder eller andra
professionella ljudpresentationer för utställare och besökare.
Skapa Pod-produktioner för rätt ljudkvalité i studio.

Skanna denna QR-kod som finns i Lövstabruk som ett annat exempel:

Info

Kontakta LB-Ljudmontage för mer information om hur ni kan precentera er produkt
eller utställningsföremål.

--------------------
Klicka här för att läsa: Integritetspolicy LB-Ljudmontage

Kontaktuppgifter
Kontakt  Kontakt
Sidan uppdaterad 2020-11-19
överst på sidan